רישום לתינוק

תאריך לידה לועזי
תאריך לידה עברי
פרטי ההורים וכתובת (למשלוח תעודת אישור הרשמה)
להשלמת הרישום‚ ניתן לתת דמי קדימה כאן (כל סכום יתקבל בברכה)