אודות הישיבה

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ברינוא נוסדה בשנת תש"ז  - 1947 בהוראת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ.

היה זה המשך טבעי לישיבת תומכי תמימים אשר גלתה גלויות רבות ומצאה את משכנה בצרפת ועד מהרה הפכה לאבן שואבת ולמרכז לכל בחורי אירופה והעולם.

הישיבה החלה עם מספר מועט של תלמידים, ומצב כלכלי קשה אך יחד עם זאת ברוחניות היה לה עושר רב. בישיבה שימשו גדולי החסידים כר' ניסן נעמאנאוו, ר' יוסף גאלדבערג, ר' ישראל נח בלינצקי ועוד רבים.

הישיבה זכתה לעידודים רבים של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, ובהמשכו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שאף זכתה הישיבה והיא תחת נשיאותו.

כיום, אחרי למעלה משישים שנה לומדים בישיבה כשלוש מאות תלמידים מכל קצוי תבל. עשרות אנשי צוות משמשים בישיבה בכל התפקידים על מנת לאפשר לכל תמים את הלימוד בישיבה על פי יסודות תומכי תמימים.

באתר זה תוכלו למצוא מידע שימושי בכל הקשור לישיבה, הורדת מסמכים, הסדרת שכר לימוד ואפשרות לתרומות להחזקת הישיבה דרך האתר.