רישום לישיבה

לישיבה מתקבלים בחורים חסידיים ויראי שמיים המעוניינים ללמוד באוירה חסידית על פי יסודות תומכי תמימים.

בכדי למנוע בעיות של אי-קבלה מחוסר מקום, אנו ממליצים להירשם בהקדם ולא להחכות לרגע האחרון.

לצורך רישום לישיבה יש להדפיס את הטופס המצורף ולשולחו בפאקס למספר:  33-1-6939-4490 (00)

ניתן גם לסרוק ולשלוח למייל 
administration@yttl.fr