העברה בנקאית

באפשרותכם לבצע תרומה לישיבה באמצעות העברה בנקאית.

פרטי חשבון הבנק של הישיבה הם:

  ASSOCIATION YECHIVA TOM’HEI TMIMIM LOUBAVITCH

   2bis, avenue du Petit Château – 91800 BRUNOY

     Banque        Guichet        N° de Compte        RIB     
      17515           90000          08311448434          78

 IBAN : FR 76 1751 5900 0008 3114 4843 478  BIC : CEPAFRPP751