תרום לישיבה

הישיבה בברינוא היא אחת מהישיבות הטובות והמוערכות בעולם. בישיבה לומדים כשלוש מאות תלמידים המקבלים חינוך חסידי ביראת שמים, ועוסקים בתפילה ובלימוד על פי יסודות תומכי תמימים.

מצבה הכלכלי של הישיבה אינו פשוט. מקורות ההכנסה של הישיבה הם משכר לימוד בלבד המכסה אך ורק כחצי מסכום ההוצאות.

הישיבה היא מוסד פרטי ואינה מקבלת סבסוד אות תמיכה מהמדינה או משום גוף אחר.

מנהלי הישיבה עובדים קשה בכדי להשיג את המשאבים החסרים לקיום הישיבה וזאת על ידי גיוס כספים בצרפת, בארצות הברית ובשאר מקומות בעולם.

אנו קוראים לכם להיות לנו לעזר ולקחת חלק במצוה החשובה של לימוד התורה.  כל סכום יתקבל בברכה


אנו זקוקים לכם. לביצוע תרומה הקליקו כאן.