צפה ברשימת הבוגרים

בוגרי הישיבה שלום רב,

הנכם מוזמנים להצטרף ולעדכן את פרטיכם באתר האינטרנט של הישיבה. עידכונים אלו באתר יאפשרו לנו משלוח הודעות תפוצה נוחות ולעדכן אתכם בנעשה בישיבה וכן הודעות מיוחדות מהנהלת הישיבה יועברו מדי פעם אליכם.

באפשרותכם להוסיף לרשימת הבוגרים גם שמות של חברים או בני משפחה שאינם רשומים במאגר הבוגרים